Thời Báo Vietnamese Newspaper

Eglinton / Confederation - Mississauga

Verified

Cần thợ nails nam nữ, biết everything, kinh nghiệm bao lương $140-$160 tùy theo tay nghề, hay ăn chia, cần thợ chân tay nước, shellac, có thể làm theo giờ. Xin gọi: (647) 218-0711

error: Content is protected !!