Eglinton / Confederation - Miss.

Verified

Cần nữ thợ nails biết everything, thợ chân tay nước, shellac, bao lương trên ăn chia 6/4 hoặc ăn chia, tiệm rất đông khách, biết facial càng tốt cần hairstylist & receptionistXin gọi: (647) 268-2061

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT