Thời Báo Vietnamese Newspaper

Eglinton / Confederation

Cần nam nữ thợ nails biết everything, bao lương $140 – $160/ngày over ăn chia, tuỳ theo tay nghề, cần thợ chân tay nước, shellac full/partime.Xin gọi: (647) 268-2061

error: Content is protected !!