Eglinton / Bathurst - Toronto

Cần sang gấp tiệm nails & tóc hay cần partner, tiệm đẹp, sang trọng, good location, có 4 bàn, 4 ghế & 2 ghế tóc, good income.Xin gọi: (416) 551-7589