Thời Báo Vietnamese Newspaper

Eaton Center

Gần Queen Subway. Cần gấp 3 nữ thợ nails full-time, biết everything, kinh nghiệm. Bao $100-$120/ng, or ăn chia tuỳ theo tay nghề, trả cheque/cash, biết chút English. Xin gọi: (647) 297-8505 or (416) 362-8878

error: Content is protected !!