Có 2 phòng cho thuê, trên lầu, bao tất cả, có parking. Xin gọi: (647) 293-9940