Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dundas / Trafalgar - Oakville

Cần phụ bếp full/part-time, biết ra hàng cơm, bún, phở và chạy bàn cho tiệm phở, lương cao tip hậu.Xin gọi: (647) 884-5992

error: Content is protected !!