Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dundas / Keele

1 phòng cho thuê rộng, lối đi riêng, bao tất cả, $500/tháng, ưu tiên cho du học sinh, no smoking, dọn vào đầu tháng 02Xin gọi: (647) 323-3004

error: Content is protected !!