1 phòng trên lầu, 1 Mainfloor, dành cho học sinh, hay độc thân có việc làm, bao tất cả, no smoking/pets, $600, dọn vào đầu tháng 12. Xin gọi: (647) 296-7534