Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dundas / Bathurst - Toronto

Nhà hàng VN cần bán, khu bận rộn, gần bệnh viện lớn, có license bia rượu, 100 chỗ ngồi, hợp đồng mới 4 năm, giá $90,000.Xin gọi: (647) 381-4436 (416) 804-3719

error: Content is protected !!