Dufferin / Steeles

Verified

Cần Gấp thợ nails biết everything, làm full/part-time, biết facial càng tốt, bao lương $700/tuần trên ăn chia cho tiệm đông khách. Cần thợ tay chân nước, đến tại tiệm hoặc phone Kim:C-(647) 532-1892(416) 661-3560

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT