Dufferin / Rutherford - Vaughan

Bsmt cho share, lối đi riêng, bếp riêng, share washroom, dành cho độc thân.Xin gọi Nga trước 3 pm: (416) 878-6319