Bsmt 3 ph.ngủ, khách, bếp, tắm, lối đi riêng, bao tất cả, no smiking/pet, ưu tiên cho học sinh $1500/th.Xin gọi Thuận: (416) 939-1218