Dufferin / Roger

Bsmt, Apt for rent, 1 phòng ngủ, phòng khách lớn, nhà bếp, phòng tắm, lối đi riêng.Xin gọi: (416) 821-5337