Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dufferin / Bloor - Mall

1 ph. lối đi riêng, bao điện nước, internet. Ưu tiên cho nữ du học sinh, du lịch và người làm việc. Phòng thoáng, tiện lợi, ngay subway. Gặp cô Lan Hương: (647) 713-9139

error: Content is protected !!