Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dư Dùng Cần Bán

2 máy cưa bằng tay (cưa cây), 1 cái 14” còn mới (cưa thân cây), 1 cái cưa nhánh cây (cũ xài 1 lần), 2 cái $150.Xin gọi (chỉ vào chủ nhật): (416) 909-1956

error: Content is protected !!