Thời Báo Vietnamese Newspaper

Downtown Toronto

Cần người phụ bếp cho tiệm fast food, biết dùng chảo Wok. Làm 6 ngày/tuần. Cần driver delivery food. Xin gọi: (416) 929-6000

error: Content is protected !!