Downtown Toronto

Verified

Cần gấp thợ nails làm bio gel, bột, waxing kinh nghiệm, tiệm ít thợ, khu da trắng, giá rất cao, $700-$1000/wk., bao lương hay ăn chia, full-time, tiệm close Sunday long weekend.Xin gọi: (416) 301-5819Tiệm: (416) 850-9526

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT