Thời Báo Vietnamese Newspaper

Downtown - Bloor / Yonge

Cần thợ cắt tóc kinh nghiệm, phải biết tiếng anh, bao lương over ăn chia, full-time, tiệm trong mall downtown, busy location. Xin gọi anh Vinh: (647) 717-2228(416) 312-6484

error: Content is protected !!