Downtown - Bloor / Yonge

Verified

Tiệm trong mall. Cần gấp thợ nails biết làm bột, bio gel, waxing, biết cả tóc, cần thợ chân tay nước bao lương $100/ng over ăn chia. Khách sang tip hậu.Xin gọi: (416) 857-9898

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT