Downtown

Cần thợ nails kinh nghiệm, Shellac, Mani. Pedi, bột, waxing, massage facial, eyelash extention, $120/ngày + commision, full/part-time.Xin gọi: (416) 939-8992