Thời Báo Vietnamese Newspaper

Downtown

Cần sang tiệm nails, có 3 bàn, 3 ghế. 1 ph wax, rent rẻ $1250+ nước bao free, lease 10 years, giá $40,000Xin gọi: (416) 537-4762(647) 787-1385

error: Content is protected !!