Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dixon / Martin Grove

1 ph.ngủ lớn, có wifi, sàn gỗ, bao tất cả, dành cho học sinh hay người đi làm, yên tĩnh, no parking/smoking/pets, dọn vào anytime.Xin gọi hoặc nhắn tin: (416) 888-6967

error: Content is protected !!