Dixie / Dundas - Mississaga

Cần nam, nữ thợ chân tay nước có kinh nghiệm và waxing, làm full time/part time. Nếu tiện sẽ đưa đón ở Scarborough. Xin vui lòng gọi:(416) 505-9037