Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dixie / Bloor - Mississauga

Verified

Ph. rộng, main floor, washroom riêng, tủ lạnh riêng, 1 minh 1 tầng, lối đi riêng, bao everything, $500/th, no smoking/pets, dọn vào anytime.Xin gọi: (416) 895-3812

error: Content is protected !!