Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dịch Vụ Đưa Đón

Nhận đưa đón phi trường, đúng giờ, tận tâm, vùng Hamilton và phụ cận. Có nhận tham quan quanh hồ Ontario vào mùa hè bằng du thuyền cao tốc. Xin gọi Sơn: (289) 237-0779 or (289) 339-0858

error: Content is protected !!