Diamond Sky Nails

Cần thợ nails biết everything, chân tay nước, bao lương hay ăn chia 6/4 tùy theo tay nghề, chỗ làm vui vẻ, thân thiện, chủ mới. Xin gọi chị Trinh: B-(416) 266-6078C-(647) 328-0899