Thời Báo Vietnamese Newspaper

Derry / Winston Churchill - Mississauga

Bsmt. 1 phòng $350/th, một ph. trên lầu $400, gần bus, chợ, trường, bao tất cả có sẵn furnished. Dành cho nữ độc thân & sinh viên. Dọn anytimeXin gọi sau 7PM: (647) 882-0981

error: Content is protected !!