Thời Báo Vietnamese Newspaper

Derry / Goreway - Mississauga

Gần sân bay. Cần gấp thợ nails làm bột, chân tay nước, shellac full/part-time (weekend), tiệm đông khách, chủ thợ vui vẻ thân thiện, lương tuỳ theo tay nghề.Xin gọi Thủy: (647) 712-4330

error: Content is protected !!