Dental Assistant

Văn phòng Dr. Thuỷ Nguyễn cần tìm phụ tá nha sĩ (dental assistant) có kinh nghiệm hoặc có license. Xin gửi resume vào email: drthuynguyen200@gmail.com