TIN CẬP NHẬT

Dazzle Nails Spa

Verified

1027 Finch Ave, West, # 7. Cần thợ nails có kinh nghiệm, ưu tiên học sinh và tay nghề mới (có thể dạy kèm thêm và cho thực tập) lương bao theo giờ hay ăn chia. Xin gọi: (647) 242-0017

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT