Thời Báo Vietnamese Newspaper

Danforth / Woodbine

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm biết làm móng bột, UV gel, bio gel, waxing và chân tay nước, lương bao $120/ngày over ăn chia 6/4Xin gọi Hiền: (416) 421-9248(647) 706-4533

error: Content is protected !!