Thời Báo Vietnamese Newspaper

Danforth / Woodbine

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm biết làm móng bột, UV gel, bio gel, waxing và chân tay nước, lương bao hoặc ăn chia tùy theo tay nghềXin gọi Hiền: (416) 421-9248(647) 706-4533

error: Content is protected !!