Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cutie’s Nails - Brampton

Bramalea/Sandalwood, cần nữ thợ nails biết làm tất cả, facial & eyelash extension càng tốt, full-time & Chủ nhật, bao lương hay ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, tiệm đông kháchXin gọi: (647) 716-3260 (647) 878-9368

error: Content is protected !!