Cutie’s Nails - Brampton

Verified

Bramalea / Sandalwood cần thợ nails full/part-time biết làm tất cả, biết facial và eyelash extension càng tốt cho tiệm đông khách, giá cao, ăn chia 6/4, income $1000-$1500/wk.Xin gọi: (647) 878-9368(647) 716-3260

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT