Thời Báo Vietnamese Newspaper

Creditview / Burnhamthorpe - Mississauga

Verified

Có phòng cho thuê, mới sạch, chủ nhà không ở chung, dành cho học sinh và độc thân, gần chợ, tiện bus, Sheridan college, UTM, có giường và bàn, bao tất cả, dọn vào đầu tháng 11Xin gọi: (647) 686-6644 hoặc text anytime

error: Content is protected !!