Creditview / Britania - Mississauga

Bsmt 2 phòng, có lối đi riêng, có parking, bao giặt sấy, no smoking, dọn vào đầu tháng 04. Xin gọi: (647) 713-2259