Construction Company

Cần gấp thợ sửa nhà, biết làm tất cả công việc về xây dựng, sửa chữa nhà, việc nhiều thường xuyên, lương thỏa thuận. Xin gọi Đức: (647) 893-5805