Construction Company

Verified

Cần gấp thợ sửa nhà, biết làm tất cả công việc về xây dựng, sửa chữa nhà. Việc nhiều, thường xuyên, lương thỏa thuận. Xin gọi Đức: (647) 893-5805 (647) 891-3383

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!