Comfort Nails - Queen / Spadina

Verified

Cần thợ nails, full-time, làm tay chân nước. Có kinh nghiệm 2 năm. Trên ăn chia + tip. Đông khách, lương cao, tip hậu. Xin gọi Lisa: (647) 801-8482

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!