TIN CẬP NHẬT

Comfort Nails - Queen / Spadina

Verified

Downtown Toronto cần thợ nails, người biết gắn lông mi Full & Part time, làm cuối tuần , phải biết Bio-gel & Acrylic nails Extensions ,Pedi & Mani,Waxing.income từ $120/ day + commission + tip.English please call / text Lisa:(647) 801-8482

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT