College / Bathurst - Downtown

Verified

Cần thợ nails biết bột, bio gel, shellac, man., ped., full/part-time, bao lương $100/ngày hơn ăn chia 6/4, biết nói ít tiếng Anh. Có ph. massage / facial for rentEnglish call: (416) 939-8992

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT