Cơ hội đầu tư tốt

Vùng St.Catherines / Niagara falls. Nhà 2 bdrms, bếp, ph.ăn, ph.giặt, washroom, 3 parking sau nhà. Tiệm nails phần trước nhà, có 4 spa, 3 bàn nails, waxing room, washroom, không phải ký lease or rent, tiệm đông khách, điạ điểm tốt, vùng da trắng, income cao,ổn định, vì sức khoẻ cần bán gấp giá $245 ngàn cả nhà và tiệm. Xin gọi: (647) 723-3549(289) 438-5640