TIN CẬP NHẬT

Cơ Hội Cho Family

Verified

Tiệm có 4 bàn, 4 ghế, 1 bàn hơ tay và chân, 2 phòng wax, tiệm rộng đẹp, đã mở 14 năm, chủ về hưu, nếu cần có thể ở lại thời gian đầu để giúp đỡXin gọi: (905) 720-2267 (647) 781-2453

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT