City Beautiful Nails Art and Spa LTD

Tại thành phố Kelowna, B.C. Cần thợ nail nữ biết làm tất cả, lương $4,000, bao chỗ ở. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi anh Long: (250) 809-1253