Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chinguacousy / Sandalwood -Brampton

2 ph. trên lầu dành cho nam nữ độc thân, no smoking / pets, bao điện nước, parking, $500/ph., dọn vào ngay.Xin gọi: (416) 825-8818

error: Content is protected !!