Chinguacousy / Queen - Brampton

2 phòng cho thuê upstair, bao everything, có parking rộng rãi, không chung chủ, dọn vào anytime. Xin gọi: (647) 629-4043(647) 391-9697