Centre / Dufferin

Verified

Cần thợ nails có kinh nghiệm, bao lương $150/ng. over ăn chia 6/4, khu vực đông khách, khu da trắng, khách sang tip hậu, full-time.Xin gọi: (416) 721-9676Sau 8PM: (416) 903-2505

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT