Centre / Dufferin

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm làm bột, bao lương $140- $160/ngày, over ăn chia, tiệm đông khách, khu da trắng, pick up Jane / FinchXin gọi: (416) 721-9676Sau 8PM: (416) 903-2505

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!