Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cawthra / Burnhamthorpe - Mississauga

Cho thợ thuê phòng làm thẩm mỹ, ghế làm tóc, bàn nails, tiệm có lượng khách đông, plaza busy, 5 phút đến Square One, có thể thuê ngay. Cần thợ tóc. Call Manuela: (416) 995-5185(905) 270-6550

error: Content is protected !!