Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cắt Bông

Farm cần nhiều người cắt bông, sáng đi chiều về, 1 tuần/7 ngày. Lương $12/h, trả tiền mặt mỗi ngày. Có xe đưa đón Jane/FinchXin gọi: (289) 926-7217(437) 980-4817